Hướng dẫn làm thủ tục tại cửa khẩu

Hướng dẫn làm thủ tục tại cửa khẩu

Thủ tục theo Nghị định của Chính phủ về quy chế của khẩu biên giới, đất liền. Trong đó, quy định về xuất, nhập cảnh cho người, phương tiện yêu cầu:

- Công dân Việt Nam mang hộ chiếu hoặc giấy thông hành hợp lệ được xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu biên giới Việt Nam

- Người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh Việt Nam phải có hộ chiếu hợp lệ hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu (gọi chung là hộ chiếu) và phải có thị thực do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ trường hợp được miễn thị thực.

- Phương tiện Việt Nam và nước ngoài khi xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới phải có các loại giấy tờ sau: giấy đăng ký phương tiện; giấy phép liên vận; giấy phép vận chuyển hành khách, hàng hóa (nếu có); giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

0 bình luận

Viết bình luận của bạn