Văn bia lưu niệm Đoàn 83 Quân tình nguyện Việt Nam

  • Xã Đông Sang, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La
  • Miễn phí
  • 0 Bình luận
  • 1276 Lượt xem
  • 0 Lượt thích
Văn bia lưu niệm Đoàn 83 Quân tình nguyện Việt Nam

Di tích lịch sử Văn bia lưu niệm Đoàn 83 Quân tình nguyện Việt Nam là nơi ghi dấu những tấm gương hy sinh vì nghĩa vụ Quốc tế cao cả, viết lên trang sử vàng oanh liệt của mối tình đoàn kết Việt Nam - Lào trong thời kỳ từ năm 1955-1959. Đoàn 83 Quân tình nguyện Việt Nam đã có rất nhiều đóng góp vào thắng lợi của cách mạng Lào, bảo vệ biên cương tổ quốc và tham gia xây dựng quê hương Mộc Châu.

Di tích được xếp hạng cấp tỉnh năm 2004.

Loại hình

  • Du lịch văn hóa
  • lịch sử

Liên hệ

  • Bản Áng, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

0 bình luận

Viết bình luận của bạn

Bản đồ