Tượng đài chiến thắng Chiềng Đông

  • Xã Chiềng Đông, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La
  • Miễn phí
  • 0 Bình luận
  • 1573 Lượt xem
  • 0 Lượt thích
Tượng đài chiến thắng Chiềng Đông

Nơi đây ghi dấu chiến công oanh liệt của quân và dân Yên Châu trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước (giai đoạn 1965-1968). Chiến công của nữ dân quân Châu Yên với súng trường bắn rơi máy bay đã được nhạc sĩ Trọng Loan ca ngợi trong bài hát “Người Châu Yên em bắn máy bay”.

Di tích lịch sử tượng đài chiến thắng Chiềng Đông được xếp hạng cấp tỉnh ngày 13/12/2004.

Loại hình

  • Du lịch văn hóa
  • lịch sử

Liên hệ

  • Bản Luống Mé, xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

0 bình luận

Viết bình luận của bạn

Bản đồ