Rừng thông Noong Cốp

  • Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La
  • Miễn phí
  • 0 Bình luận
  • 1289 Lượt xem
  • 1 Lượt thích
Rừng thông Noong Cốp

Rừng thông Noong Cốp có diện tích hơn 1.332ha. Trong đó, có 1.234ha rừng trồng, gồm 1.089ha thông mã vĩ, 42ha thông ba lá, gần 103ha rừng tái sinh tự nhiên. Rừng thông Noong Cốp đã trở thành lá phổi xanh, là điểm du lịch sinh thái hấp dẫn.

Loại hình

  • Du lịch sinh thái

Liên hệ

  • Xã Quang Huy và xã Huy Bắc, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

0 bình luận

Viết bình luận của bạn

Bản đồ