Đình Chu

  • Xã Quang Huy, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La
  • Miễn phí
  • 0 Bình luận
  • 1299 Lượt xem
  • 0 Lượt thích
Đình Chu

Đình Chu là nơi thờ thần, thánh và những nhân vật được thần thánh hóa (bao gồm cả thiên thần và nhân thần) của cả vùng Mường Tấc ngày xưa (hiện nay là huyện Phù Yên). Khác với các ngôi đình ở miền xuôi, đình Chu ít mang tính chất là một ngôi nhà công cộng để nhân dân họp bàn việc làng, việc mường mà chủ yếu là không gian để vị chức sắc, người cao tuổi tiến hành bàn bạc các vấn đề quan trọng và là nơi tổ chức các lễ nghi thiêng liêng và các hoạt động văn hóa tín ngưỡng của cư dân cả vùng Mường Tấc trước kia. Đình Chu được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 100m2. (Hiện nay, tỉnh đang có phương án trùng tu tôn tạo)

Đình Chu được xếp hạng cấp tỉnh năm 2013.

Loại hình

  • Du lịch văn hóa
  • lịch sử

Liên hệ

  • Bản Chiềng Hạ, xã Quang Huy, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

0 bình luận

Viết bình luận của bạn

Bản đồ