Di tích lịch sử Nơi bác hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ, công nhân Nông Trường Mộc Châu

  • Thị trấn NT Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La
  • Miễn phí
  • 0 Bình luận
  • 1357 Lượt xem
  • 0 Lượt thích
Di tích lịch sử Nơi bác hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ, công nhân Nông Trường Mộc Châu

Ngày 8/5/1959, Bác Hồ  cùng  đoàn đại biểu Chính phủ đã lên thăm Tây Bắc và nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ, công nhân Nông Trường Mộc Châu. Bác đã căn dặn: “Luôn luôn cố gắng/ Khắc phục khó khăn/ Tiến lên thật hăng/ Làm tròn nhiệm vụ”

Để bày tỏ lòng thành kính với Bác và giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ mai sau, di tích được tôn tạo ngày 8/5/2009 và được khánh thành ngày 12/7/2010.

Di tích được xếp hạng cấp tỉnh năm 2004.

Loại hình

  • Du lịch văn hóa
  • lịch sử

Liên hệ

  • Tiểu khu Xưởng Sữa, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

0 bình luận

Viết bình luận của bạn

Bản đồ