Di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào

  • Xã Phiêng Khoài, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La
  • Miễn phí
  • 0 Bình luận
  • 1229 Lượt xem
  • 3 Lượt thích
Di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào

Di tích lịch sử cách mạng Việt Nam – Lào là nơi ghi dấu quá trình hoạt động và chiến công của đồng chí Kaysone Phomvihane (cố Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào) và Ban xung phong Lào – Bắc. Mảnh đất và con người bản Lao Khô đã che chở, đùm bọc đồng chí Kaysone Phomvihane trong suốt quá trình hoạt động cách mạng. Di tích lịch sử cách mạng này đã minh chứng cho tình đoàn kết sắt son giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Lào.

Di tích đã được xếp hạng quốc gia năm 2012.

Loại hình

  • Du lịch văn hóa
  • lịch sử

Liên hệ

  • Bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

0 bình luận

Viết bình luận của bạn

Bản đồ