1 bài viết được tìm thấy.

Phiên chợ đưa hàng Việt về vùng lòng hồ huyện Mường La

Ngày 19/9, tại thị trấn Ít Ong, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư) đã phối hợp với huyện Mường La tổ chức Phiên chợ đưa hàng Việt về vùng lòng hồ huyện Mường La 2019.