Di tích lịch sử Căn cứ kháng chiến 99 - Hang “Vợ chồng A Phủ”

  • Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La
  • Miễn phí
  • 0 Bình luận
  • 1329 Lượt xem
  • 1 Lượt thích
Di tích lịch sử Căn cứ kháng chiến 99 - Hang “Vợ chồng A Phủ”

Là khu căn cứ cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp của tỉnh Sơn La. Ngoài ra, nơi đây còn được biết đến bởi câu chuyện tình của vợ chồng A Phủ đã đi vào văn học, điện ảnh. Tác phẩm “Vợ chồng A Phủ” do nhà văn Tô Hoài viết năm 1952 được xây dựng từ những nguyên mẫu có thật trong đời sống xã hội thời bấy giờ ở Tường Sơn, Châu Phù Yên (cũ) thuộc huyện vùng cao Bắc Yên, tỉnh Sơn La ngày nay. Hang vợ chồng A Phủ được xem là nơi vợ chồng A Phủ từng trốn khỏi ách của cha con thống lý Pá Tra.

Di tích được xếp hạng cấp tỉnh năm 2013.

Loại hình

  • Du lịch văn hóa
  • lịch sử

Liên hệ

  • Huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La

0 bình luận

Viết bình luận của bạn

Bản đồ