Chùa Vặt Hồng

  • Xã Đông Sang, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La
  • Miễn phí
  • 0 Bình luận
  • 1222 Lượt xem
  • 2 Lượt thích
Chùa Vặt Hồng

Chùa Vặt Hồng được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ XIV, tại trung tâm bản Vặt, xã Mường Sang (Mộc Châu), trên một dải đất tự nhiên cao hơn khu vực xung quanh. Trong chùa được đặt 1 pho tượng lớn, 8 pho tượng vừa, 56 pho tượng nhỏ được đúc bằng đồng; 2 pho tượng đúc bằng thiếc, 1 pho tượng được tạc bằng ngà voi, nay một số còn được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh. Ngày trước tại chùa Vặt Hồng thường được tổ chức lễ hội, một năm hai lần, vào tháng 3-4 là lễ hội Xin Nước và vào tháng 5-6 là lễ hội Tắm Tượng. Những lễ hội này gắn liền với tín ngưỡng cầu mưa, cầu may của cư dân sản xuất nông nghiệp.

Chùa Vặt Hồng được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh năm 2013.

Loại hình

  • Du lịch văn hóa
  • lịch sử

Liên hệ

  • Bản Vặt, xã Đông SanChùa Vặt Hồng được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ XIV, tại trung tâm bản Vặt, xã Mường Sang (Mộc Châu), trên một dải đất tự nhiên cao hơn khu vực xung quanh. Trong chùa được đặt 1 pho tượng lớn, 8 pho tượng vừa, 56 pho tượng nhỏ được đúc bằng đồng; 2 pho tượng đúc bằng thiếc, 1 pho tượng được tạc bằng ngà voi, nay một số còn được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh. Ngày trước tại chùa Vặt Hồng thường được tổ chức lễ hội, một năm hai lần, vào tháng 3-4 là lễ hội Xin Nước và vào tháng 5

0 bình luận

Viết bình luận của bạn

Bản đồ